De ceva vreme stăruie o confuzie, uneori voită, în ceea ce privește întinderea Deltei Dunării și numărul de persoane care locuiesc în această zonă a României. O emisiune de televiziune (aceeași), a prezentat, în două ediții diferite, abordări diferite ale Deltei Dunării, fie restrângându-i granițele și numărul de locuitori, fie extinzându-le până în apropiere de Constanța.

Atunci când confuzia nu este întreținută artificial, din motive deseori transparente, poate fi de vină neatenția și confundarea Deltei Dunării cu Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Delta, mai mică decât suprafața Rezervației

Rezervația Biosferei Delta Dunării are o suprafață totală de 5.800 de km², dintre care doar 3.510 km² sunt Delta propriu-zisă (sectorul românesc).

Suprafața Deltei este, însă de 4.178 de km², dintre care 3.510 km² se află pe teritoriul României și fac parte din Rezervație, restul se află pe teritoriul Ucrainei.

În Rezervația Biosferei Delta Dunării mai găsim: – 1.145 km² Complexul lacustru Razim – Sinoie, 1.030 km² apele marine până la izobata de 20 m, 13 km² albia Dunării între Cotul Pisicii și Isaccea (pe teritoriul României) și 102 km² lunca inundabilă a Dunării între Isaccea și Tulcea.

Așadar, nu orice teren aflat în rezervație se află și în Delta Dunării, precum nici toată Delta Dunării nu se află în RBDD, partea ucraineană a Deltei având un alt statut și supunându-se legilor din Ucraina, nu celor din România.

Zona Corbu-Vadu, de exemplu, despre care ni s-a spus la televizor că ar face parte din Delta Dunării, nu face parte decât din Rezervația Biosferei, dar nu și din Deltă.

O mică parte dintre localitățile din Județul Tulcea se află în Delta Dunării

Județul Tulcea are o suprafață de 8.484 km², din care Delta Dunării ocupă 3.510 km² (41,37%). 

Din cauza condițiilor de trai din Deltă, cele mai multe localități din Județul Tulcea se află în afara acesteia, pe zona continentală, unde există acces rutier. Așadar, cum nu se poate pune semnul egal între Rezervația Biosferei Delta Dunării și Delta Dunării, nu se poate pune semnul Egal nici între Delta Dunării și Județul Tulcea. Nici în ceea ce privește suprafața, nici în ceea ce privește numărul de localități sau populația.

Delta propriu-zisă: 24 de localități, 8 UAT-uri, 9.850 de locuitori

Indiferent de clasificările făcute de diverse instituții, clasificări care diferă în funcție de criteriile aplicate, în Delta propriu-zisă, acolo unde nu există acces rutier direct, se găsesc doar 8 Unități Administrativ-Teritoriale, care au în componență 24 de localități. Numărul total al locuitorilor din aceste localități este de 9.850.

Acestea sunt UAT-urile și localitățile aflate la nord de brațul Sfântu Gheorghe și unde nu se poate ajunge decât cu ajutorul transportului naval, chiar dacă acest lucru înseamnă transfer cu bacul:

  • Ceatalchioi: 4 localități (Ceatalchioi, Pătlăgeanca, Plauru, Sălceni), 593 locuitori;
  • Pardina: 1 localitate, 527 locuitori;
  • Maliuc: 5 localități (Maliuc, Gorgova, Ilganii de Sus, Partizani, Vulturu), 856 locuitori;
  • Chilia Veche: 4 localități (Chilia Veche, Câșlița, Ostrovu Tătaru, Tatanir), 2.132 locuitori;
  • C.A. Rosetti: 5 localități (CA Rosetti, Cardon, Letea, Periprava, Sfiștofca), 910 locuitori;
  • Crișan: 3 localități (Crișan, Mila 23, Caraorman), 1.228 locuitori;
  • Sulina: 1 localitate, 3.663 locuitori; 
  • Sfântu Gheorghe: 1 localitate; 797 locuitori.

Între 9.498 și 29.206 de locuitori în plus în funcție de criterii

Dacă socotim și localitățile aflate pe malul drept al brațului Sfântu Gheorghe la Est de Tulcea, adăugăm la Delta Dunării 4 Unități Administrativ Teritoriale (cu 15 localități) și 9.498 de locuitori.

Dacă, însă, folosim drept criteriu de clasificare lista localităților pentru care se aplică „Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, ajungem la 17 UAT-uri, 33 de localități și un total de 29.206 de locuitori.

Așadar, numărul locuitorilor din Deltă și numărul localităților din Delta Dunării depinde foarte mult de criteriile pe care le aplică diverse instituții care calculează aceste date.

Totuși, în chiar delta Dunării trăiesc maxim 9.850 de locuitori și se află doar 24 de localități.

De asemeni, în Delta Dunării se găsește o singură localitate care are statut de oraș: Sulina, cu 3.633 de locuitori.

Sulina este, de altfel, și singurul oraș care se află pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, celelalte orașe din Județul Tulcea (Babadag, Isaccea, Măcin, Tulcea) aflându-se în afara granițelor Rezervației.