Proiectul de Ordonanță de Urgență din programul ”Sprijin pentru populație” e gata și urmează să fie aprobat. Ordonanța prevede cine are dreptul la vouchere de la Guvern și se folosesc acestea. Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și sunt carduri electronice. Ele vor alimentate automat de către stat, cu câte 250 de lei, la fiecare două luni.

Distribuirea voucherelor va începe de la 1 iunie, iar acestea vor fi acordate până pe 31 decembrie. Banii vor putea fi cheltuiți doar pentru a cumpăra produse alimentare și pentru a servi mese calde în anumite unități. 

Cine are dreptul la vouchere de la Guvern. Au fost anunțate categoriile sociale

  1. Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor teritoriale de pensii/sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei
  2. Persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei
  3. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
  4. Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
  5. Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
  6. Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare

Ce pot face, concret, oamenii cu banii

Potrivit ordonanței, banii pot fi utilizați în termen de maxim 12 luni de la data fiecărei alimentări. Nu se pot retrage bani de pe aceste tichete și nu pot fi schimbate în bani, iar tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde.

Nu se primește rest în bani la folosirea tichetelor sociale. Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Sumele nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă și nici nu sunt supuse executării silite.