Începând de mâine, 15 iunie 2022, de la ora 12.00, se pot depune, timp de o lună, proiecte pentru finanțări nerambursabile, prin intermediul FLAG Delta Dunării, de aproximativ 4,2 milioane de euro.

În această nouă sesiune de finanțări, sunt disponibili bani europeni pe următoarele direcții de finanțare:

  1. Diversificarea activității de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării – 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.
  2. Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării – 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro
  3. Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei – 12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO), valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO). (Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.)

Cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicația My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, numai în intervalul 15.06.2022, ora 12.00 – 15.07.2022, ora 12.00.