Săptămâna aceasta a avut o întâlnire operativă cu mai mulți specialiști din cadrul Ministerului Dezvoltării pe tema noului Cod al Urbanismului (un jalon important PNRR pe care trebuie adoptat până la finalul acestei sesiuni parlamentare). Am ridicat, cu această ocazie, o problemă importantă pentru județul nostru, în condițiile în care actul normativ amintit, în actuala formă, conține prevederi care vizează regimul construcțiilor în Delta Dunării care fac trimitere la Regulamentul de funcționare a Rezervației Delta Dunării, și nu la actul normativ în vigoare încă din 2008 (cu completările sale ulterioare), respectiv la Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării adoptat prin Hotărâre de Guvern.
 
Deputatul George Șișcu a declarat pentru TLgraf:
În urma unor discuții avute cu Arhitectul-Șef al Județului Tulcea, Cristian Ionescu-Preotu, precum și cu Arhitecta-Șefă a Municipiului Tulcea, Andreea Matache, am decis să aduc în discuție cu inițiatorul Codului Urbanismului, Ministerul Dezvoltării, această chestiune, pentru a fi operate amendamentele necesare din punct de vedere legal și care să elimine o posibilă confuzie care ar putea crea serioase probleme în cele 16 localități incluse în Hotărârea de Guvern din 2018, alături de un cartier al orașului Tulcea, Tudor Vladimirescu.
 
Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este un document complex, în vigoare, care are prevederi extrem de precise cu privire la regulile de construire în teritoriul aflat sub jurisdicția ARBDD. Ultima modificare importantă a acestuia a avut loc anul trecut, în luna aprilie.