Vești bune pentru elevii din Măcin: primăria orașului a anunțat zilele acestea, printr-un comunicat de presă, că va demara proiectul „Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci”.

Proiectul, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR), are o valoare totală de 9.262.175,82 de lei, dintre care 7.872.848,44 de lei reprezintă contribuția UE.

Prin acest proiect se vor realiza, printre altele, următoarele:

– îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol) a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

– introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilație și climatizare, sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunatățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;

La finalul proiectului, liceenii din Măcin se vor bucura de o clădire modernă, complet reabilitată termic, iar autoritățile or avea de plătit facturi mult mai mici, datorită eficientizării energetice a clădirii.