Ieri, 19 mai 2022, în Consiliul Local Tulcea, convocat într-o ședință „de îndată”, s-a votat HCL nr. 112/2022, prin care se prevede depunerea cererii de finanțare prin PNRR a unei piste de biciclete în jurul lacului Zagăn, în valoare de 1,98 de milioane de euro și în lungime totală de 9,9 kilometri.

Hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată la limită, cu 11 voturi pro (9 de la PNL, 1 de la USR și 1 de la Pro Romania). Consilierii locali ai PSD i cei ai PER s-au abținut de la vot, după ce au sesizat că există mai multe probleme legate de construirea acestei piste.

Înainte de ședință, viceprimarul George Șinghi ne declara:

Deocamdată este doar o cerere de finanțare. Nu avem un studiu de fezabilitate finalizat, așa că aplicăm pentru suma maximă pe care o permite PNRR, respectiv 200.000 de euro pe kilometru. Dar este posibil ca la final costurile să fie mai mici, să coste doar 100.000 de euro pe kilometru. Nu am cerut încă aviz de la ARBDD, pentru că nu suntem în această fază a proiectului.

George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea, inițiatorul proiectului HCL 112

S-a aprobat ceva ce nu există

Înțelegem, așadar, că „proiectul” pistei de biciclete din jurul lacului Zagăn de fapt nu există, nefiind nici măcar în faza studiului de fezabilitate.

Cu toate acestea, ieri s-a votat aprobarea acestui proiect inexistent.

Se aprobă proiectul “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, investiția I.1.4 – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, scrie clar în HCL 112/2022, la articolul 1

Indiferent care sunt cutumele în CL Tulcea, în acest caz nu există minimi indicatori tehnico-economici, nu există minime date necesare pentru definirea investiției, nici măcar nu se specifică situația terenului. Practic, prin votul de ieri, CL Tulcea a dat mână liberă executivului să cheltuiască discreționar aproape 2 milioane de euro. În cazul în care cererea de finanțare va fi aprobată și în cazul în care proiectul este posibil din punct de vedere legal.

Probleme de mediu

Cei doi consilieri locali ai Partidului Ecologist Român, viceprimarul Dragoș Simion și Ciprian Antrop, care s-au abținut de la vot, au ridicat problema impactului pe care proiectul îl va avea asupra faunei din polderul Zagăn, zonă în care s-au investit 62.353.463 de lei din bani europeni pentru reconstrucție ecologică și renaturare.

[…] zona aleasă nu este cea mai bună zonă! 

Pentru că intervenția antropică care constă în organizarea de șantier, intervenția utilajelor și echipamentelor în zonă, iluminarea pe timp de noapte a acesteia (așa cum prevede proiectul), nu conduc nicăieri altundeva decât la agresarea efectivă a speciilor de păsări și animale care sălășluiesc în aria lacului Zaghen, pentru a cărui reconstrucție și renaturare am așteptat ani buni și  s-au cheltuit sume impresionante![…]

Suntem pentru dezvoltare!  Dar pentru o DEZVOLTARE DURABILĂ și eficientă […[

Noi ne dorim investiții, proiecte noi, dar proiecte UTILE și REALE, nu doar mimate, care nu aduc un plus de confort și siguranță participanților la trafic sau comunității, arată cei doi reprezentanți ai PER într-o poziție publică publicată pe Facebook.

Conform ghidului pentru astfel de investiții realizate prin PNRR, amplasamentul propus nu se poate suprapune cu zone protejate din punct de vedere al mediului și nici cu situri Natura 200.

Conform avizului de mediu emis pentru lucrările de reconstrucție ecologică a polderului Zagăn:

Amplasamentul se află situat în perimetrul Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0031 ,,Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe”, declarată parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România şi în perimetrul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0065 ,,Delta Dunării” declarată parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România prin Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România . ROSPA0031 ,,Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe” şi ROSCI0065 ,,Delta Dunării” fac parte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării care are statut de: – Rezervaţia a Biosferei – Sit al patrimoniului cultural şi natural – sit RAMSAR – Zonă umedă de importanţă internaţională.

Până în acest moment nu a avut loc vreo întâlnire oficială între reprezentanți ai Primăriei și cei ai ARBDD pentru a se discuta posibilitatea realizării proiectului și nici nu există vreo solicitare oficială a Primăriei pe acest subiect.