FLAG Delta Dunării este unul dintre instrumentele prin care Uniunea Europeană finanțează comunitățile din Delta Dunării. Înființat în 2010, FLAG Delta va funcționa cel puțin până în 2030, finanțând proiecte ale comunităților locale, iar managerul de proiect, Valentin Moldoveanu, speră ca durata de viață a organizației să fie mult mai mare.

TLgraf: În primul rând, ce înseamnă FLAG?

Valentin MOLDOVEANU: Dacă stăm să ne gândim ce însemnă FLAG și ce reprezintă el, e mult de vorbit și nu cred că dacă am explica formal și conform legislației, ar fi înțeles ușor în teritoriul pe care îl reprezentăm.

FLAG Delta face parte din rețeaua europeană Farnet și este cel mai mare Flag din Europa dacă se ține seama de aria acoperită și de valoarea strategiei implementate. Acesta cuprinde 25 de unități administrativ-teritoriale, aproximativ întreaga Deltă a Dunării.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală FLAG Delta Dunării este dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu și cultural al comunităților din zona de pescuit și acvacultură.

Astfel, FLAG Delta Dunării este un mecanism prin care antreprenorii (și aici vorbim de pescari, reprezentanți ai organizațiilor private și publice, precum și societăți civile) pot accesa finanțări europene dedicate Deltei Dunării. De fapt, noi suntem o punte între beneficiari și autoritățile de la București (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale).

TLgraf: Și, în al doilea rând, cu ce se ocupă FLAG-ul?

Valentin MOLDOVEANU: FLAG Delta Dunării este practic facilitatorul antreprenorilor și autorităților publice privind dezvoltarea locală și astfel se dorește înființarea unei infrastructuri turistice, promovarea ecoturismului, promovarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, realizarea de studii sau implementarea de activități de cercetare/dezvoltare precum și soluții tehnice inovatoare pentru identificarea de noi resurse, achiziționarea de echipamente și tehnologii menite să prevină și să reducă impactul negativ asupra mediului (sisteme pentru epurarea apei uzate), amenajarea de pontoane, pasarele, accesul la serviciile de bază în zonele pescărești greu accesibile (ex. servicii legate de sănătate, servicii sanitar veterinare), evenimente locale, festivaluri, târguri și expoziții cu specific pescăresc, unități de cazare cu specific pescăresc, promovarea patrimoniului cultural al zonei.

FLAG Delta Dunării se ocupă de facilitarea accesului la finanțări privind dezvoltarea locală, gestionează o strategie de aproximativ 16 mil euro din Programul de Pescuit al Uniunii Europene, numit POPAM.

TLgraf: În ce an s-a înființat FLAG Delta?

Valentin MOLDOVEANU: În anul 2010 s-a înființat Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (FLAG Delta Dunării) din dorința și asocierea antreprenorilor din sectorul pescăresc din Delta Dunării și Consiliul Județean Tulcea împreună cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, având ca scop dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, dar ținând cont de toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea economică.

Întrunire de la începuturile FLAG Delta Dunării

TLgraf: Câte proiecte finanțate prin FLAG Delta au fost finalizate până astăzi? Și care este valoarea lor?

Valentin MOLDOVEANU: Dacă vorbim de proiectele finanțate în ultimii 5 ani, în acest exercițiu financiar, este vorba de 69 proiecte cu o valoare de aproximativ 13 mil euro. Aici putem aminti proiecte de interes public: facilități de acostare ambarcațiuni, dispensare medicale în comunele greu accesibile, precum și ambulanțe pe apă și terestre, ambarcațiuni și utilaje mobile pentru situații de urgență pentru comunitățile locale, parcuri de agrement și recreere în municipiul Tulcea, promovarea patrimoniului cultural, modernizare iluminat public stradal în comunele din Delta Dunării, stații de epurare ape uzate, cât și proiecte din domeniul privat: ambarcațiuni multifuncționale pentru servicii rapide, unități de cazare cu specific pescăresc, agroturistice sau inovative, concept de marketing și de know-how inovativ cu specific pescăresc etc. 

TLgraf: Urmărește cineva ce se întâmplă azi cu proiectele finanțate de-a lungul vremii? Există o evidență, dacă ele au fost utile, dacă și-au atins scopul?

Valentin MOLDOVEANU: În mod cert există o evidență. Conform contractelor de finanțare proiectele au o perioadă de monitorizare de 5 ani după finalizarea investiției. Bineînțeles că sunt utile și cu siguranță și-au atins scopul. Așa cum am enumerat și mai sus, există în toate localitățile din Delta Dunării pontoane de acostare, utilaje mobile pentru situații de urgență care soluționează problemele cetățenilor din această zonă greu accesibilă, iluminat public stradal, cabinete medicale, servicii sanitar veterinare și astfel, s-a realizat promovarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. De asemenea în domeniul privat există pensiuni care au fost construite, modernizate și multe alte facilități de agrement, astfel realizându-se promovarea patrimoniului cultural și turismului gastronomic potențat de profilul tradițional al zonei.

TLgraf: Care sunt proiectele de care sunteți cel mai mândru?

Valentin MOLDOVEANU: Nu cred că sunt mai mândru de un proiect decât de altul. Pentru toate proiectele echipa FLAG a muncit foarte mult, așa încât suntem foarte mândri de toate proiectele finanțate. 

TLgraf: Care au fost cheltuielile de funcționare a FLAG-ului, în toată această perioadă, cum au fost finanțate ele și cât reprezintă din totalul sumelor atrase?

Valentin MOLDOVEANU: Cheltuielile de funcționare ale Asociației și ale aparatului tehnic reprezintă undeva la 12% din sumele atrase și distribuite spre finanțare, având în vedere că aveam dreptul la un procent de 20%, conform legislației, însă am decis să distribuim cât mai mulți bani către comunitate, iar asociația să își asigure necesarul, strict pentru a putea funcționa.

TLgraf: Cât estimați că va mai funcționa FLAG Delta?

Valentin MOLDOVEANU: Eu personal îmi doresc să funcționeze mulți ani de acum încolo, pentru că oamenii din Delta Dunării au mare nevoie de aceste finanțări. Dar funcționăm după un regulament european și implicit o finanțare europeană și vom vedea ce se va decide pe viitor. Momentan va pot asigura că și în mandatul financiar European 2021-2027 cu prelungire până în anul 2030, FLAG Delta va exista și va acorda finanțări.

TLgraf: Ce sume estimați că veți mai reuși să atrageți în următorii ani?

Valentin MOLDOVEANU: După cum spuneam este mare nevoie de cât mai mulți bani pentru că depunerea a fost peste plafonul alocat. Având în vedere că în această perioadă de finanțare am reușit să atragem 16 mil de euro cu o posibilitate de suplimentare de 5 mil de euro pentru a putea finanța toate proiectele depuse la FLAG în 2022, estimez că în perioada următoare vom reuși să atragem peste 21 mil euro în Delta Dunării prin FLAG Delta.